ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 02

Γιατί το ονομάζουμε Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας ή Θείας Ευχαριστίας; Πότε και πώς γινόταν στα αρχαία χρόνια της Εκκλησίας; Πώς γίνεται σήμερα; Έχουμε επίγνωση πού συμμετέχουμε;