ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 01

Τι είναι τα Μυστήρια και γιατί τα ονομάζουμε έτσι; Συντελούν στη σωτηρία μας; Ποια η προέλευση του Μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας; Απαντήσεις εμπεριστατωμένες σε ερωτήματα που όλους μας αφορούν.