ΠΡΟΣΕΥΧΗ 15

Τι είναι ο κανόνας του πιστού, γίνεται μέσα στα πλαίσια της προσευχής; Ποιος τον δίνει; Πρέπει να γίνεται κάθε μέρα;