ΠΡΟΣΕΥΧΗ 14

Ποια πρέπει να είναι η στάση μας κατά την ώρα της προσευχής; Θα μας βοηθήσει το να γονατίσουμε; Είναι μήπως ασέβεια το να κάνουμε την προσευχή μας καθισμένοι; Έχουμε εξαιρέσεις στην περίπτωση αυτή;