ΠΡΟΣΕΥΧΗ 16

Το κομποσχοίνι είναι ένα μέσο που μας βοηθά να κάνουμε προσευχή. Πώς το χρησιμοποιούμε; Τι λέμε όταν προσευχόμαστε μ’ αυτό; Τι εννοούμε όταν λέμε, ότι κάνω κομποσχοίνι για κάποιον άλλον;