ΠΡΟΣΕΥΧΗ 09

Στις ανθρώπινες σχέσεις η ποιότητα  παίζει σημαντικό ρόλο. Ισχύει κάτι τέτοιο και στα πνευματικά θέματα και μάλιστα στο θέμα της προσευχής; Τι μας συμφέρει, μικρή προσευχή και πολλή ποιότητα ή μεγάλη προσευχή και λίγη ποιότητα;