ΠΡΟΣΕΥΧΗ 08

Χρειάζεται πολλή προσπάθεια για να νιώθουμε την προσευχή τόσο απαραίτητη, όσο και την αναπνοή μας. Μπορούμε να το κάνουμε; Μήπως δεν εφαρμόζεται σήμερα;