ΠΡΟΣΕΥΧΗ 10

Τι δυνατότητες δίνει στον άνθρωπο η προσευχή; Πότε να προσευχόμαστε και τι ακριβώς σημαίνει το «αδιαλλείπτως προσεύχεσθαι» του απ. Παύλου, στην σημερινή εποχή της ταχύτητας; Μπορεί να μας βοηθήσει το προσευχητάρι μας;