Πρόγραμμα Ακολουθιών Φεβρουαρίου 2022

ΠΡΟΓΡΑMΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Οι ιε­ρές α­κο­λου­θί­ες στις οποί­ες μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν οι ευλα­βείς προ­σκυ­νη­τές είναι οι ε­ξής:

 

  • 2 Φεβ. Υπαπαντή του Κυρίου 7:30
  • 10 Φεβ. Αγ.Χαραλάμπους  Εσπερινός 17:00, Θ. Λειτουργία: 7:30
Σχέδιο 002
  • Κά­θε Κυ­ρια­κή Θ. Λει­τουρ­γί­α 6:30-10:30
  • Κάθε μεσημέρι Παράκλησις στον Άγ. Χαράλαμπο 12:30
  • Κά­θε από­γευ­μα Εσπε­ρι­νός 5:00