Πανηγυρικές Αρχιερατικές Ακολουθίες

Αναπαραγωγή Βίντεο

Αρχιερ. Εσπερινός-Μοναχική κουρά 28-4-2018

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Πανηγ. Αρχιερ. Εσπερινός 27-5-2018

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Πανηγ. Αρχιερ. Συλλείτουργο 28-5-2018

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Εόρτιος Αρχιερ. Εσπερινός-Κτιτορικό Μνημόσυνο 28.5 .2018

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Πανηγυρικός Αρχιερ. Εσπερινός 16-6-2019

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Πανηγυρική Αρχιερ. Θεία Λειτουργία 17-6-19

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Εόρτιος Εσπερινός-Κτιτορικό Μνημόσυνο 17-6-2019

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Πα­νη­γυ­ρι­κή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Δευτέρας Αγίου Πνεύματος (13 Ιουνίου 2022)

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου