Αγρυπνίες

Αναπαραγωγή Βίντεο

Αγρυπνία Οσίου Νικάνορος 2019 Α΄ μέρος

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Αγρυπνία Οσίου Νικάνορος 2019 Β΄ μέρος

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ιερά Αγρυπνία Οσίου Νικάνορος 2018

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου