Η εν Χριστώ ανατροφή των παιδιών – Η Αγία Μάρθα

Στυλίτης

Συνήθως ἀκοῦμε ἤ διαβάζουμε, στούς βίους τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, πώς ὁ Ἅγιος «ἀνετράφη ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» ἀπό τούς εὐσεβεῖς γονεῖς του. Δηλαδή, ἀνατράφηκε καί παιδαγωγήθηκε μέσα στήν ἀληθινή πίστη καί εὐσέβεια, μέ τά ζωηφόρα νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Ἡ σωστή ἀνατροφή ἀποτελεῖ τήν βάση καί ρίζα στήν πνευματική ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου, καί γίνεται ἡ ἀπαρχή μιᾶς γνήσιας καί ἀληθινῆς πορείας στήν χριστιανική ζωή. Πολύ βοηθάει τούς ἀνθρώπους, σ’ ὅλη τους τήν ζωή, ἡ σωστή πνευματική βάση ἀπό τήν οἰκογένεια, ἐνῶ συχνά τούς ὁδηγεῖ στήν ἁγιότητα!

Τό θέμα τῆς διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν, ἰδιαίτερα στήν σημερινή κοινωνία, φαντάζει πολύπλοκο, ἀσαφές καί δυσκολοκατόρθωτο. Τονίζουμε τήν σημερινή κοινωνία ὄχι γιατί εἶναι δυσκολότερη ἀπ’ τίς παλαιότερες, ἀλλά διότι οἱ ἄνθρωποι σήμερα ἔχουν χάσει, σέ γενικές γραμμές, τήν θερμή καί δυνατή πίστη, ὥστε νά λύνουν τά προβλήματά τους μέ τήν προσευχή.

Εὔκολα οἱ γονεῖς πελαγώνουν μέ τίς συνεχεῖς καί ἀπότομες μεταβολές τῆς συμπεριφορᾶς τῶν παιδιῶν τους, ἐνῶ κάποιοι γεμίζουν τήν ζωή τους μέ ἄγχος, νομίζοντας πώς τά παιδιά τους ὁδηγοῦνται στήν καταστροφή. Δέν λέει κανείς πώς δέν θά πρέπει νά μεριμνοῦν καί νά φροντίζουν γι’ αὐτά, ἀλλά τίς περισσότερες φορές ξεχνοῦν τόν βασικότερο παράγοντα, τόν Θεό.

Στίς 4 Ἰουλίου, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει μία ἁγία μητέρα, τήν Ἁγία Μάρθα, ἡ ὁποία γέννησε, ἀνέθρεψε καί «ὁδήγησε» τόν υἱό της στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ὁ υἱός της εἶναι ὁ Ἅγιος Συμεών, μέ τήν ἐπωνυμία «ὁ ἐν τῷ θαυμαστῷ ὄρει».

Ἡ Ἁγία Μάρθα ἀνατράφηκε ἀπ’ τούς γονεῖς της μέ τήν πίστη στόν Χριστό. Ὅταν ἔφθασε σέ κατάλληλη ἡλικία, οἱ γονεῖς τήν πάντρεψαν μ’ ἕναν εὐσεβῆ νέο. Ἡ Μάρθα καί πρίν τόν γάμο της ἦταν πολύ εὐλαβής, καί τακτικά πήγαινε στόν Ναό καί προσευχόταν, καί μετά τόν γάμο της ἀκολούθησε τήν ἴδια τακτική.

Προσευχόταν μέ πολλή κατάνυξη καί πάντοτε ὄρθια. Κανείς δέν τήν εἶχε δεῖ νά κάθεται κατά τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀλλά οὔτε καί νά συνομιλεῖ μέ τούς γύρω της. Ἔτρεχε μέ πολλή ἀγάπη σέ φτωχές οἰκογένειες καί τίς βοηθοῦσε δίνοντας ροῦχα, τρόφιμα καί ὅ,τι ἄλλο εἶχαν ἀνάγκη –ἦταν πολύ ἐλεήμων! Εἶχε μεγάλη εὐλάβεια στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, γι’ αὐτό ἀξιώθηκε, πρίν τόν θάνατό της, νά τῆς δείξει ἡ Παναγία τά οὐράνια ἀγαθά τοῦ παραδείσου, τά ὁποία θά λάμβανε μετά τήν κοίμησή της.

Μέ πολλές νηστεῖες καί προσευχές παρακαλοῦσε τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο νά μεσιτεύσει στόν Θεό γιά νά ἀποκτήσει παιδί. Τό παιδί αὐτό, μάλιστα, ἔταξε πώς θά τό ἀφιερώσει στόν Θεό. Μέ τήν ἁπλότητα καί τήν καθαρή πίστη πού εἶχε ἡ Ἁγία Μάρθα, ἀξιώθηκε νά δεῖ σέ ὁράματα τόν Ἅγιο Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος τήν διαβεβαίωσε πώς θά γεννήσει υἱό, πού θά ἀναδειχθεῖ σέ μεγάλο ἀσκητή καί ἀργότερα Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας. Πραγματικά, ἐκπληρώθηκαν ἀκριβῶς τά λόγια τοῦ Ἁγίου, καί ἡ Μάρθα γέννησε τόν Συμεών.

Πολύ σύντομα ἔχασε τόν σύζυγό της καί μόνη της πλέον ἀνέλαβε τήν ἀνατροφή τοῦ Συμεών. Στά λίγα χρόνια πού εἶχε κοντά τόν υἱό της, μόλις τρία –διότι μετά, σύμφωνα μέ τό τάξιμο πού εἶχε κάνει, ἔπρεπε νά τόν ἀφιερώσει στόν Θεό– δέν ἔπαυε νά τόν νουθετεῖ καί νά ἐμφυτεύει στήν ἀγαθή ψυχή του τόν Χριστό. Μαζί μέ τά ὄμορφα λόγια της, ὅμως, προσπαθοῦσε νά συμβαδίζουν καί τά ἔργα της. Τό παράδειγμά της καί ἡ σωστή χριστιανική βιοτή της ἔτρεφαν πνευματικά τόν μικρό Συμεών.

Ὁ συνεχής ἀγώνας της μέ τήν σωστή χριστιανική ἀνατροφή πού ἔδωσε στόν Ἅγιο Συμεών ἔθεσαν τήν στέρεη βάση, ὥστε νά λάβει ὁ Ἅγιος πλούσια τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί νά ἀναδειχθεῖ μεγάλος ἀσκητής.

Ἡ Ἁγία Μάρθα, μετά ἀπό χρόνια, ὅταν πλέον καί ὁ υἱός της εἶχε γίνει ἕνας σπουδαῖος ἀγωνιστής τοῦ μοναχικοῦ βίου, προγνώρισε τόν θάνατό της καί πῆγε στό ὄρος νά ἀποχαιρετίσει τόν υἱό της. Τόν θάνατό της, ὅμως, τόν προγνώρισε, μέ φώτιση τοῦ Θεοῦ, καί ὁ Ἅγιος. Ὅταν ἔφθασε ἡ Μάρθα στό ὄρος, τῆς εἶπε ὁ Ἅγιος Συμεών: «Μητέρα, δῶσε μου τήν εὐχή σου, διότι πηγαίνεις κοντά στόν Κύριο». «Αὐτό μοῦ ἀποκάλυψε καί μένα ὁ Κύριος», ἀπάντησε ἐκείνη, «γι’ αὐτό ἦρθα κι ἐγώ νά πάρω τήν δική σου εὐχή». Ἀφοῦ χαιρετήθηκαν, παρέδωσε τήν ἁγιασμένη ψυχή της στόν Δεσπότη Χριστό, πού ἀγάπησε σ’ ὅλη της τήν ζωή.

Πόσο ἀγώνα ἔκανε ἀλλά καί πόσο βαθειά πίστη στόν Θεό εἶχε ἡ Ἁγία Μάρθα! Δέν δίστασε τόν μονάκριβο υἱό της νά τόν ἀφιερώσει στόν Θεό, καί δέν δειλίασε σέ καμιά δυσκολία στήν ζωή, διότι ὅλα τά ἔλυνε μέ τήν θερμή προσευχή της. Ἡ μόνη μέριμνά της ἦταν ἡ ζωή της νά εἶναι ἀρεστή στόν Θεό καί νά μπορέσει νά ἀναθρέψει μέ τά ὀρθόδοξα νάματα τήν ψυχή τοῦ ἀγαπημένου της υἱοῦ. Ἄς γίνει ἕνα καλό παράδειγμα στήν ζωή μας καί τόν κατά Θεόν ἀγώνα μας.

Μήν ψάχνουμε νά ἐπιρρίψουμε εὐθύνες σέ θεσμούς καί καταστάσεις γιά τήν μή σωστή ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Ἄς κοιτάξουμε ὁ καθένας τόν ἑαυτό μας κι ἄς ἀγωνισθοῦμε μέ προσευχή καί ἁγιασμένο παράδειγμα, ὥστε οἱ νέοι βλαστοί, πού αὐξάνουν καί μεγαλώνουν στήν σημερινή κοινωνία, νά βροῦν καλά πρότυπα καί ἁγνά ἰδανικά.

Οὐσιαστικά, ἐάν καταφέρουμε νά ἐμφυτέψουμε στήν ψυχή τῶν παιδιῶν τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία, ἡ διαπαιδαγώγηση θά εἶναι ἀνώδυνη, καί ἡ Ὀρθοδοξία μας θά χαίρεται καί θά πανηγυρίζει τούς νέους Ἁγίους της.

π.Β.Σ.