ΓΑΜΟΣ 09

Γιατί σήμερα οι άνθρωποι δεν έρχονται σε γάμου κοινωνία ή αργούν να πάρουν την απόφαση αυτή; Είναι δέσμευση και ζυγός ο γάμος;  Θα ζήσουμε πρώτα τη ζωή μας και μετά το σκεφτούμε; Ή είναι άλλοι οι στόχοι μας;