ΓΑΜΟΣ 10

Γνωριμία πριν από το γάμο. Είναι αναγκαία και πόσο χρονικό διάστημα καλύπτει; Στο διάστημα γνωριμίας γίνεται η πνευματική προσέγγιση, ανταλλαγή απόψεων και η επιδίωξη κοινών στόχων και ονείρων.