ΓΑΜΟΣ 08

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει ο γάμος μεταξύ δύο ανθρώπων που αγαπιούνται, με στόχο την ευτυχία τους και την επιτυχία; Υπάρχουν κωλύματα στον θρησκευτικό γάμο; Η ηλικία, η διαφορά του θρησκεύματος, ο συγγενικός δεσμός, μπορούν να γίνουν απαγορευτικά στο γάμο;