ΓΑΜΟΣ 07

Με ποιες εικόνες θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το Μυστήριο του Γάμου, ώστε να το κατανοήσουμε καλύτερα;