ΓΑΜΟΣ 06

Με την παρουσία Του και μόνο ο Χριστός ευλογεί το γάμο της Κανά και γενικά το Μυστήριο αυτό. Και ο απόστολος Παύλος αναφέρεται στο γάμο, όπου βλέπουμε το μεγαλείο του Μυστηρίου και τις πνευματικές του διαστάσεις.