ΓΑΜΟΣ 05

Στην Καινή Διαθήκη, το πρώτο θαύμα του Χριστού είναι στον γάμο στης Κανά. Πώς τοποθετείται ο γάμος μέσα στην Καινή Διαθήκη; Για ποιες λεπτομέρειες μάς μιλά ο ίδιος ο Χριστός για τη ζωή του γάμου;