ΓΑΜΟΣ 04

Έχουμε στοιχεία μέσα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, για το Γάμο; Πώς και από πότε θεσμοθετείται ο γάμος και για ποιον σκοπό;