ΓΑΜΟΣ 03

Τι είναι ο θρησκευτικός γάμος; Τι έχει μεγαλύτερη σημασία, τα τοπικά έθιμα ή η τέλεση του Μυστηρίου; Πώς ενεργεί το Άγιον Πνεύμα μέσα από το Μυστήριο αυτό; Ισχύει ότι, όταν λύεται ένας γάμος, διαλύεται μία Εκκλησία;