ΓΑΜΟΣ 02

Το Μυστήριο του Γάμου είναι ένα, αλλά σήμερα μιλάμε για είδη γάμων. Είναι έτσι; Τελικά, τι είναι Γάμος και τι όχι, μπροστά στα μάτια του Θεού; Τι σχέση μπορούν να έχουν ο θρησκευτικός γάμος και ο πολιτικός ή το σύμφωνο συμβίωσης;