ΓΑΜΟΣ 01

Ποια είναι τα Μυστήρια της Εκκλησίας μας, πόσα είναι και γιατί λέγονται έτσι; Πώς μας βοηθούν να φτάσουμε στο στόχο της ζωής μας, που είναι η θέωση και η σωτηρία της ψυχής μας;