ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 18

Αφού πάρουμε τις συμβουλές του πνευματικού, τι άλλο πρέπει να κάνουμε; Θα μας διαβάσει την συγχωρητική ευχή; Σε τι στάση θα είμαστε; Γονατίζουμε; Όταν θα βγούμε από το εξομολογητάριο πρέπει να είμαστε χαρούμενοι;