ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 17

Μετά την εξαγόρευση των αμαρτιών  μας ή το τέλος των αποριών μας, περιμένουμε τον πνευματικό να μας δώσει τον κανόνα μας. Τι είναι ο κανόνας;