ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 19

Το κατεξοχήν γνώρισμα του Μυστηρίου είναι το απόρρητο και από τον πνευματικό, αλλά και από τον εξομολογούμενο. Μπορούμε να πούμε σε άλλους κάτι από αυτά που μας είπε ο πνευματικός; Μπορεί η μητέρα ή η/ο σύζυγος να θελήσει να μάθει τα σχετικά;