ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 16

Πώς θα φύγει το άγχος που νιώθουμε όταν πάμε για εξομολόγηση; Τις αμαρτίες που ήδη έχουμε εξομολογηθεί, πρέπει να τις ξαναπούμε; Μας βοηθά να σκεφτόμαστε τα αμαρτήματά μας;