Μεσονυκτικό • Ενάτη Ώρα • Απόδειπνο • Θεία Μετάληψη

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ακολουθία του Μεσονυκτικού της Κυριακής. Ήχος α΄

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ακολουθία του Μεσονυκτικού της Κυριακής. Ήχος β΄ ​

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ακολουθία του Μεσονυκτικού της Κυριακής. Ήχος γ΄ 

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ακολουθία του Μεσονυκτικού της Κυριακής. Ήχος δ΄

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ακολουθία του Μεσονυκτικού της Κυριακής. Ήχος πλ. α΄ 

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ακολουθία του Μεσονυκτικού της Κυριακής. Ήχος πλ. β΄

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ακολουθία του Μεσονυκτικού της Κυριακής. Ήχος βαρύς

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ακολουθία του Μεσονυκτικού της Κυριακής. Ήχος πλ. δ΄ 

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

1
Αναπαραγωγή Βίντεο

Ακολουθία του Μεσονυκτικού για κάθε ημέρα Δευτέρα - Παρασκευή

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Ο Παλαιός των ημερών
Αναπαραγωγή Βίντεο

Ακολουθία του Μεσονυκτικού του Σαββάτου

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Ενάτη Ώρα 001
Αναπαραγωγή Βίντεο

Ακολουθία της Ενάτης Ώρας

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Μικρό Απόδειπνο 001
Αναπαραγωγή Βίντεο

Μικρό Απόδειπνο

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Μικρό Απόδειπνο 002
Αναπαραγωγή Βίντεο

Μικρό Απόδειπνο - Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Χαραλάμπους

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Μικρό Απόδειπνο 001
Αναπαραγωγή Βίντεο

Μικρό Απόδειπνο με Θεία Μετάληψη

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 1
Αναπαραγωγή Βίντεο

Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ακολουθία της Θείας Ευχαριστίας

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Ακολουθία του Μικρού Αγιασμού

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου

Αναπαραγωγή Βίντεο

Προσευχή δια τον Κορωνοϊό

Ι. Μονή Αγ. Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου