Σύναξη νέων γονέων 17 Φεβρουαρίου 2022

Στίς 17 Φεβρουαρίου ὁ Ἀρχιμ. Νικάνωρ μίλησε στη διαδικτυακή Σύναξη Οἰκογενειῶν γιά τό νόημα καί τήν ἀξία τοῦ Τριωδίου, ἐνῶ ἀναφέρθηκε καί στήν σημασία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Μιά ἰδιαίτερη ἐκκλησιαστική περίοδος μέσα στήν πορεία τοῦ ἔτους, πού θέτει, γιά τόν καθένα προσωπικά καί γιά τήν κάθε οἰκογένεια, στόχους ὑψηλούς, τούς ὁποίους καλεῖται νά κατακτήσει. 

Οἱ διαδικτυακά συγκεντρωμένοι γονεῖς εἶχαν στό τέλος τήν εὐκαιρία νά λύσουν ποικίλες ἀπορίες τους σέ θέματα πού προκύπτουν αὐτήν τήν περίοδο. 

Ὅταν γνωρίζεις κάτι, ἀσφαλῶς τό βιώνεις καλύτερα καί οὐσιαστικότερα. Αὐτό ἔνιωσαν καί ὅλοι οἱ συμμετέχοντες. Γι’ αὐτό καί ἀποχώρησαν ἀπό τήν συνάντηση μέ τήν προσμονή τῆς ἑπόμενης. 

Δόξα τῷ Θεῷ, πού παρά τίς δύσκολες συνθῆκες ἡ τεχνολογία μᾶς δίνει ἐναλλακτικούς τρόπους πνευματικῆς θωράκισης καί ἀνεφοδιασμοῦ!