Προφητείες Γεννήσεως Χριστού

Με τον Αρχιμανδρίτη

π. Χριστοφόρο Παπανικολάου

Προφητεύεται με μεγάλη ακρίβεια, όχι απλώς το μοναδικό γεγονός της Γέννησης του Χριστού, αλλά και ο συγκεκριμένος τόπος, χρόνος και τρόπος