Οι Τρεις Μάγοι

Με τον Αρχιμανδρίτη

π. Χριστοφόρο Παπανικολάου

Από τις βασικές μορφές που μας απασχολούν τα Χριστούγεννα είναι οι μορφές των Τριών Μάγων. Ποιοι ήταν και γιατί ο Θεός τους εξέλεξε να γίνουν κήρυκές Του στον τόπο τους;