Αναστάσιμη Χαρά

Με τον Αρχιμανδρίτη

π. Χριστοφόρο Παπανικολάου

Κεντρική η θέση της χαράς μέσα στην Εκκλησία. Μας προτρέπει να είμαστε χαρούμενοι και να την μεταδώσουμε στους γύρω μας. Να μην επιτρέπουμε στην αμαρτία να διώχνει τη χαρά από την ψυχή μας.