Ιερά Αγρυπνία (Μνημόσυνο π. Νεοφύτου Σκαρκαλά) – 19.5.2023