Ιερά Αγρυπνία (Μνημόσυνο π. Νεοφύτου Σκαρκαλά) – 18.5.2022