ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 05

Ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε από τη στιγμή που νιώθουμε το βάρος της αμαρτίας; Πώς θα φύγει αυτό το βάρος;