ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 02

Τι είναι η αμαρτία; Πώς την καταλαβαίνουμε; Ποιο είναι το καλό ή το κακό; Ποια είναι τα όρια μεταξύ τους και ποιος τα βάζει; Δεν είναι παραβίαση της ελευθερίας μας αυτά τα όρια;