ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 01

Τι είναι η εξομολόγηση; Γιατί ονομάζεται «Μυστήριο της μετανοίας»; Πώς αλλάζει ο άνθρωπος;