Αγιασμός επί τη εορτή της Ινδίκτου 2023

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ.

Αγιασμός για την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.

Καλό μήνα!

Ευλογημένο το νέο Εκκλησιαστικό έτος!