ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15

Από τη στιγμή που κοινωνήσαμε και πραγματοποιήσαμε το σκοπό μας, μπορούμε να φύγουμε για το σπίτι μας;  Όχι, γιατί τώρα θε πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και να πάρουμε το Αντίδωρο από το χέρι του ιερέα.

Τι συμβολίζει το Αντίδωρο και είναι για όλους;