Τελώνης και Φαρισαίος

Με τον Αρχιμανδρίτη

π. Χριστοφόρο Παπανικολάου

Μια γνωριμία με το Τριώδιο, τα ψαλλόμενα εν αυτώ, τους συμβολισμούς του και ιδίως την πρώτη Κυριακή της περιόδου αυτής, του Τελώνου και Φαρισαίου.