ΠΡΟΣΕΥΧΗ 19

Ζητούμε ο ένας από τον άλλο ενίσχυση διά της προσευχής. Τι προσευχή πρέπει να πούμε; Και αν ξεχάσουμε το όνομα αυτού που μας ζήτησε να κάνουμε προσευχή, τότε τι κάνουμε;