ΠΡΟΣΕΥΧΗ 12

Η προσευχή είναι πνευματική εργασία. Αρκεί μόνο η πίστη και η καλή διάθεσή μας για να προσευχηθούμε; Πώς, όμως, θ’ αυξηθεί η διάθεση, πώς θα διώξουμε την ακηδία, που είναι ένα μεγάλο εμπόδιο, ώστε να αγαπήσουμε περισσότερο την προσευχή; Κι όσον αφορά την οικογένεια, πώς πρέπει να γίνεται;