ΠΡΟΣΕΥΧΗ 06

Φτάνουν μόνο η καθαρή ζωή και η ταπείνωση για να γίνει ευπρόσδεκτη η προσευχή μας από το Θεό; Τι είδους ποιότητα έχει η επικοινωνία μας αυτή; Τι ακόμη χρειάζεται;