ΠΡΟΣΕΥΧΗ 02

Η προσευχή είναι αναγκαία για το χριστιανό. Πού και πώς την διδασκόμαστε; Υπάρχουν προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να προσευχηθούμε;