Πρόγραμμα Ακολουθιών Νοεμβρίου 2022

ΠΡΟΓΡΑMΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Οι ιε­ρές α­κο­λου­θί­ες στις οποί­ες μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν οι ευλα­βείς προ­σκυ­νη­τές είναι οι ε­ξής:

  • 14 Νοε. ΑΓΡΥΠΝΙΑ ( Αρχή Νηστείας) 19:00-01:00.
  • 21 Νοε. Εισόδια της Θε­ο­τό­κου 7:30
Σχέδιο 002
  • Κά­θε Κυ­ρια­κή Θ. Λει­τουρ­γί­α 6:30-10:30
  • Κάθε μεσημέρι Παράκλησις στον Άγ. Χαράλαμπο 12:30
  • Κά­θε ἀ­πό­γευ­μα Ἑ­σπε­ρι­νός 5:00