Πρόγραμμα Ακολουθιών Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΓΡΑMΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Οι ιε­ρές α­κο­λου­θί­ες στις οποί­ες μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν οι ευλα­βείς προ­σκυ­νη­τές είναι οι ε­ξής:

  • 2 Φεβ. Υπαπαντή του Κυρίου 7:30
  • 10 Φεβ. Αγ.Χαραλάμπους  Εσπερινός 17:00,     Όρθρος & Θ. Λειτουργία: 7:00
  • 12 Φεβ. ΑΓΡΥΠΝΙΑ (Μνημόσυνο π. Διονυσίου) 19:00-01:00
Σχέδιο 002
  • Κά­θε Κυ­ρια­κή Θ. Λει­τουρ­γί­α 6:30-10:30
  • Κάθε μεσημέρι Παράκλησις στον Άγ. Χαράλαμπο 12:30
  • Κά­θε από­γευ­μα Εσπε­ρι­νός 5:00