Πρόγραμμα Ακολουθιών Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΓΡΑMΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Οι ιε­ρές α­κο­λου­θί­ες στις οποί­ες μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν οι ευλα­βείς προ­σκυ­νη­τές είναι οι ε­ξής:

  • 6 Δεκ. Aγ. Νικολάου (εις παλαιόν Σπαρμόν – πα­νή­γυ­ρις πα­ρεκ­κλ.) Εσπερινός: 17:00, Θ. Λειτουργία: 7:30
  • 15 Δεκ. ΑΓΡΥΠΝΙΑ 19:00-01:00
  • 22 Δεκ. Οι Μεγάλες Ώρες 6:00 – 9:00 π.μ.
  • 25 Δεκ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 5:00-8:30 π.μ.
  • 26 Δεκ. Σύναξις Υπερ. Θεοτόκου 7:30
Σχέδιο 002
  • Κά­θε Κυ­ρια­κή Θ. Λει­τουρ­γί­α 6:30-10:30
  • Κάθε μεσημέρι Παράκλησις στον Άγ. Χαράλαμπο 12:30
  • Κά­θε από­γευ­μα Εσπε­ρι­νός 5:00