Πανήγυρις Παρεκλησίου Αγίου Νικολάου Παλαιού Σπαρμού 2023

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΠΑΡΜΟΥ

Κά­νου­με γνω­στό ὅ­τι τήν 6ην τοῦ μη­νός Δεκεμβρίου, πα­νη­γυ­ρί­ζει τό Ἱ­ε­ρόν Πα­ρεκ­κλή­σι­ον τοῦ Ἁ­γί­ου Νικολάου (Παλαιοῦ Σπαρμοῦ) τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου. Το ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς θα τελεσθοῦν μέ κάθε λαμπρότητα καί τά ἐγκαίνια τοῦ νεοανεγερθέντος κωδωνοστασίου.
Τό πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἔχει ὡς ἑξῆς:

ΤΡΙΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
• Ὥρα 5.00 μ.μ. Πανηγυρικός Ἑ­σπε­ρι­νός, ἐγκαίνια κωδωνοστασίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ
• Ὥρα 7.00 π.μ. Ὄρθρος καί πανηγυρική Θεία Λειτουργία