Πάγκαλος Ιωσήφ-Προτυπώσεις του Χριστού

Με τον Αρχιμανδρίτη

π. Χριστοφόρο Παπανικολάου

Μια μεγάλη προσωπικότητα της παλαιάς Διαθήκης που μπορεί να μας παραδειγματίσει και εμάς, που βρισκόμαστε στην περίοδο της Χάριτος, της Καινής Διαθήκης. Ωστόσο, η Εκκλησία μάς τον παρουσιάζει τη μεγάλη Δευτέρα. Γιατί;