ΓΑΜΟΣ 22

Ποια είναι η Ακολουθία του Γάμου; Τι ευχές διαβάζει ο ιερέας; Και τι ακριβώς γίνεται; Τι κάνει ο ιερέας και τι κινήσεις πρέπει να κάνει το ζευγάρι;