ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 13

Στην εξομολόγηση «καταδίδουμε» τον εαυτό μας, για να αφήσουμε τις αμαρτίες μας στα πόδια του Εσταυρωμένου. Στη συνέχεια, πώς θα τα πούμε; Θα προβούμε σε λεπτομέρειες περιστατικών ή τα λέμε γενικά;